Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
top of page

הצצה קטנה אל גלריית הצילומים המוקדמת שלי שאינה קשורה בצילום אירועים

מעבר לזה שאני גאה בגלריה זו,חשוב שאתם כצרכני צילום אירועים דווקא תוכלו דרך התבוננות מהירה

לזהות את הצלם איתו אתם יוצרים קשר ואת עבודותיו המוקדמות לפני שנגע בצילום אירועים

, הגלריה מכילה צילומי רחוב, צילום מאקרו, צילום נופים,ספורט חובבני, פורטרט,תיעודי

קובי בן שמען צילום (5)
צילום (169)
קובי בן שמעון צילום (152)
)
עון צילום (123)
קובי בן מעון צילום (106)
קובי בן שמעון ילום (73)
קובי בן שמעון צילום (88)
קובי בן שמעון צילום (92)
קובי בן שמעון צילום (193)
קובי בן שמעון צילום (351)
ובי בן שמעון צילום (354)
קובי בן שמעון צילום (368
קובי בן שמעון צילום (345)
bottom of page